Ta spårvagnen till framtidens Norrköping

Publicerad 17 januari 2018 10:59


Nu kan Norrköpings spårvagnsresenärer ta del av framtidsplanerna för staden ombord på en av spårvagnarna i linjetrafiken. Syftet är att skapa insyn och engagemang kring Norrköpings utveckling.

Sedan ett par år tillbaka har en av Norrköpings spårvagnar varit utrustad med små tv-skärmar där resenärerna kunnat se historiska bilder från Norrköping. Nu förändras perspektivet och resenärerna kan istället ta del av stadens framtidsplaner under sin spårvagnsresa.

Genom filmerna hoppas Kristin Blomgren, kommunikationsstrateg på Norrköpings kommun, att fler ska få upp ögonen för den omfattande utveckling som sker i Norrköping just nu.

- Norrköping står inför sin kanske största stadsomvandling någonsin. Redan idag byggs det mer än på flera decennier, och inom ett par år börjar även de nya stadsdelarna Inre hamnen och Butängen att omvandlas för att bli nya delar av innerstaden. Många kommer att påverkas, och då vet vi att det är extra viktigt med information.

Norrköpings kommun arbetar kontinuerligt med att berätta om stadens framtida utveckling, till exempel genom samråd, filmer, utställningar och på sociala medier. Det finns också information på kommunens webbsidor, bland annat next.norrkoping.se. Genom att informera om stadsutvecklingen på många olika sätt hoppas man att fler vill engagera sig och vara med och påverka hur Norrköping ska växa.

- För att Norrköpingsborna ska kunna engagera sig i stadens utveckling behöver de veta hur kommunens planer ser ut, så vi försöker hela tiden hitta nya sätt att kommunicera med invånarna, säger Kristin Blomgren. Vi hoppas att spårvagnsresan till framtiden kommer att bli ett uppskattat inslag!