Tackgåvan till medarbetare har nu skickats ut

Publicerad 17 juni 2020 16:10

Som tidigare meddelats har Norrköpings kommun - för att både tacka medarbetare för helhjärtade insatser i samband med coronapandemin och samtidigt stötta de lokala företagen i en extra svår tid - beslutat att ge alla medarbetare en tackgåva. Tackgåvan har formen av ett presentkort till ett värde av 500 kronor som kan lösas in hos lokala företag i Norrköping.

Tackgåvan har nu skickats ut till de medarbetare som haft någon form av anställning i Norrköpings kommun under perioden 1 mars-30 april 2020. Det är ca 150 lokala norrköpingsföretag som har anslutit sig till den digitala tjänsten för inlösen av presentkorten. Så nu är det bara att använda presentkorten hos något av alla fina norrköpingsföretag!

Hur går det till?

Du som medarbetare får ett meddelande via e-post och/eller sms med en installationslänk till appen "Cardskipper". I ämnesraden i detta meddelande via e-post/sms står det: Ditt erbjudande från Norrkoping, med avsändare Norrkoping via Cardskipper.

Appen Cardskipper behöver laddas ned i en mobiltelefon (smartphone; Iphone eller Android). Därigenom får du tillgång till presentkorten direkt i din mobiltelefon. Om smartphone saknas kan presentkorten nyttjas med hjälp av att någon annan laddar ner appen i sin telefon, där sedan medarbetarens personliga uppgifter uppges.

Har du haft någon form av anställning under mars och april och ännu inte fått erbjudande om tackgåvan?

Om kontaktuppgifter i form av e-post och mobiltelefonnummer saknas till medarbetaren eller är felaktiga, vänligen kontakta kommunens kontaktcenter som hjälper till med registrering. Se kontaktuppgifter längs ner.

Fem presentkort x 100 kronor

Presentkortet om 500 kronor är uppdelat i fem digitala presentkort à 100 kronor som går bra att använda tillsammans vid ett köp eller var för sig vid flera inköp - så länge varje helt presentkort om 100 kronor nyttjas vid respektive köptillfälle. Kvarvarande belopp tillfaller annars butiken. Ej utnyttjat belopp ersätts varken i kontanter eller vid ett senare köp.

Var kan presentkorten användas?

I appen Cardskipper presenteras listan över företag där presentkorten kan nyttjas under rubriken "Anslutna företag". Presentkorten kan lösas in hos de lokala norrköpingsföretag som uppfyller ställda kriterier och som efter erbjudande anslutit sig till det digitala systemet för användning av presentkorten.

Under vilken tidsperiod kan presentkorten användas?

Presentkorten är giltiga under tidsperioden 15 juni-31 augusti 2020.

Frågor?

Vid frågor om presentkortet vänligen kontakta kommunens kontaktcenter: kontaktcenter@norrkoping.se alternativt 011-15 00 00.

Tillsammans tar vi oss genom krisen - Tack för dina värdefulla insatser!


Med vänliga hälsningar
Norrköpings kommun