Tack FKP Scorpio för fem år med Bråvallafestivalen!

Publicerad 20 juni 2018 12:43

Framtiden för Bråvallafestivalen har under en period varit oviss, och idag meddelade FKP Scorpio att de lägger ned festivalen. Samtidigt fortsätter FKP Scorpio sin satsning på showcasefestivalen Where’s the Music i Norrköping.

– Dagens besked är självklart jättetråkigt. Samtidigt har Norrköping fått fem fantastiska år med Bråvallafestivalen, något som både satt oss på musikkartan på ett helt nytt sätt och gett oss tillfälle att visa vilken musikstad vi är. I och med festivalen har vi även fått möjligheten att visa att vi verkligen kan vara med och anordna riktigt stora evenemang, vilket vi är väldigt tacksamma för, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Dessutom har vi ju nu ett etablerat samarbete med FKP Scorpio som är en mycket stark aktör inom musikbranschen, och det ser vi fram emot att fortsätta.

Nya möjligheter har skapats i Norrköping genom Bråvallafestivalen, och idag finns såväl kompetens, evenemangsplatser och erfarenheter som ger Norrköping förutsättningar för att ha stora världsevenemang även i framtiden.

– Vi vill tacka både FKP Scorpio och alla andra som engagerat sig i att vi under de senaste fem åren varit värdar för Sveriges största festival – det är vi tillsammans som skapar musiklivet här, säger Sandra Wall, koordinator för UNESCO Creative Cities Network i Norrköpings kommun. Samtidigt som vi beklagar att festivalen läggs ned känns det ändå bra att FKP Scorpio varit tydliga med att de är nöjda med sitt samarbete med Norrköping, så det finns ingenting som vi hade kunnat göra bättre här för att få dem att stanna kvar.

Norrköpings kommuns arbete med musikhuvudstaden 2020 fortsätter. Definitionen för projektet är att i dialog med musiklivet utveckla, stimulera och stärka det lokala musiklivet och koppla in såväl utbildning som ett regionalt, nationellt och internationellt nätverk. I dagarna avslutades Wilhelm Stenhammartävlingen, en tävling med hög internationell status som lockar klassiska sångare från hela världen. Norrköping är även som enda nordiska stad antagen som city of music till UNESCO’s nätverk Creative Cities Network, ett nätverk och en global plattform som omfattar 180 städer och ger möjligheter för samarbeten och utbyten inom såväl kultur som näringsliv och utbildning långt utanför landets gränser.

– Norrköping har så otroligt mycket att ge på musikfronten. Utöver de stora evenemangen har vi trots dagens utmaningar inom kulturlivet ett vibrerande lokalt musikliv med fantastiska musiker inom alla genrer i kombination med ett stort engagemang från det lokala näringslivet. Ett exempel på det är Hugo Parkfestival – en riktigt fin sommarfestival i juli som anordnas av Restaurang Hugo med årets bästa svenska bokningar, säger Sandra Wall. Och så är vi väldigt glada för att FKP Scorpio väljer att lägga ned kraft och fortsätta satsa på Where’s the Music, som har tagit ordentlig fart i Norrköping. Där ser vi flera utvecklingsmöjligheter som vi redan samtalar om!