Svar på Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökning

Trots det gynnsamma företagsklimatet som råder inom Sveriges kommuner och Norrköpings starka tillväxt så tappar Norrköping i Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökning tillsammans med 136 andra kommuner som också sänker sina omdömen.

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning där drygt 30 000 företagare svarat på frågor om företagsklimatet i sin hemkommun. Norrköping har under flera år arbetat kraftfullt för att stärka och förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag och kommunen har gjort många insatser längs vägen. Trots insatserna tappar Norrköping i enkäten från 3,30 till 2,86.

– Vi tar till oss av kritiken som framkommit i enkätundersökningen och för oss är det är viktigt att näringslivets förutsättningar är de rätta. Vi kommer initiera till en bredare dialog med näringslivet. Diskutera resultatet i enkäten, näringslivets behov, ta fram strategi och plan, som sedan snabbt ska prioriteras och verkställas. Norrköping har en stark utveckling, det händer mycket positiva saker här och vi har starka tillväxtsiffror inom många områden. Inte minst antalet nya etableringar, arbetstillfällen och arbetsställen. Samtidigt är vi ödmjuka inför samtliga förbättringsområden som måste till. Vi kan bara bli bättre på alla områden och vi behöver vara lyhörda och i varje läge ta in synpunkter och låta näringarna vara delaktiga i strategin för ett bra och starkt företagsklimat, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Kommunen har under 2018 gjort flera större insatser för att förbättra servicen och bemötandet. Vi har bland annat inrättat ett kontaktcenter, en väg in och omvandlat stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret till ett kontor med huvudstrategin att effektivisera handläggningen, servicen och stärka bemötandet till företagarna.

– Vi som företagare och jag som ordförande i näringslivsrådet i Norrköping vill framhålla vikten av att kommunen genom åren bjudit in näringslivet till delaktighet för att utveckla och förbättra företagsklimatet. Bland annat har redan ett större arbete påbörjats med att ta fram en strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning med syfte att stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv. Näringslivet brinner verkligen för Norrköping och vi ska göra allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt för oss som verkar här och utvecklar staden, säger Cecilia Aldén, ordförande näringslivsrådet.