Störande fåglar

Publicerad 04 april 2018 14:43

Bygg- och miljökontoret får under våren in många samtal om störande fåglar. Klagomålen handlar oftast om fåglar som för oväsen, men även att de attackerar om man kommer för nära.

Det är fastighetsägaren och markägaren som är ansvariga för att begränsa fåglarnas möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheten. Om störningen sker på kommunägd mark är det kommunen som är ansvarig.

Tips för att minska riskerna för störande fåglar

  • Rensa bort gamla fågelbon så tidigt som möjligt. Rensa även tak och hängrännor från påbörjade fågelbon. Tänk på att mellan 1 april och 31 juli är fåglar fredade, vilket betyder att du inte får röra bon eller plocka ägg.

  • Kontrollera regelbundet, gärna varje vecka, så att inte nya fågelbon börjar byggas igen.

  • Se till att vara noggrann med avfallshanteringen och ha lock över soptunnorna. Matrester drar både till sig fåglar, råttor och möss.

  • Spänn upp linor (cirka en decimeter över taket) som försvårar för fåglarna att bygga bon.

  • Fågelpiggar gör så att fåglarna har svårt att landa och sätta sig på kanten av en avsats.

  • Ta kontakt med ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du behöver mer hjälp.

  • Informera dem som bor i fastigheten om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger och i närheten av huset.

Har du frågor kring störande fåglar?

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00.

Öppettider Måndag-fredag klockan 07.45-17.00.