Stark företagstillväxt ställer krav på kommunens service

Publicerad 15 maj 2018 12:44

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet av Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Resultatet från rankingen presenteras under hösten 2018 och baseras bland annat på en enkätundersökning vars resultat nu kommit.

– Tillsammans inom kommunen satsar vi på att underlätta för företagen i Norrköping. Vi har prioriterat vår service, bemötandet från politiker och tjänstemän men än är vi inte klara. Vi har mycket arbete framför oss vilket också enkätsvaren visar på, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd, Norrköpings kommun.

Enkätundersökningen visar att Norrköping ökar något mer än rikssnittet gällande det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Norrköpings kommun tar ett starkt kliv framåt vad gäller satsningar på infrastruktur och logistik, men behöver fortsätta arbetet med attityder, service, information, upphandlingsfrågor och tillgång på kompetent och kunnig personal.

– Företagen i vår kommun har en mycket stark tillväxt och Norrköping är oerhört intressant ur ett etableringsperspektiv. Det ställer stora krav på oss som kommun i vår myndighetsutövning, service och bemötande. Vi är mycket ödmjuka inför det resultat som enkäten visat och vi arbetar för att ge företag och kommuninvånare en snabb, god och bra service. Till exempel inviger vi den 2 juli nya kontaktcenter vars uppdrag är att förenkla och förbättra kontakten med kommunen för företag och kommuninvånare, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun.

Länk till enkätresultaten på företagsklimat.se