Sprängningsarbete vid Pampushamnen, 19 december - 31 mars 2020

Publicerad 17 december 2019 11:35

Norrköpings hamn utvecklas och bygger nu ut kaj med tillhörande terminalytor vid Pampushamnen på Händelö.

Under november startades muddringsarbeten vid Pampushamnen. Nu går arbetet in i fas två, med sprängningsarbeten.

Arbetet startar på torsdag den 19 december, och pågår till 31 mars 2020. Sprängningar kommer att ske upp till tre gånger per dag mellan klockan 07-23. Inga sprängningar sker mellan 21-27 december.

Sprängningarna sker under vattenytan. Allmänheten och boende i närområdet kan känna av mindre vibrationer och höra ett dovt muller. Sprängningsentreprenaden har föregåtts av en extern riskanalys. Då närmaste bostadsområde ligger beläget minst 800 meter från arbetsområdet så bedöms det ej finnas risk för påverkan på byggnader.

Läs mer på Norrköpings hamns hemsida

Muddringsverk. FOTO: Emelie Berg