Sprängningarna fortsätter i korsningen Västgötebacken och Garvaregatan

Publicerad 05 januari 2017 18:54

Sprängningarna för ett nytt parkeringshus i korsningen Västgötegatan och Garvaregatan fortsätter mellan 9-12 januari och 16-20 januari.

Sprängningar kan ske varje hel timme, det vill säga klockan 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00. Varje sprängning pågår i 3 minuter.

Signaler och anvisningar

  • Före varje sprängning avges flera korta, pipande signaler.
  • Om du är i närheten, följ sprängpersonalens anvisningar.
  • Håll eventuella barn under uppsikt.
  • Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen.
  • Efter avslutad sprängning ljuder en lång, hög signal.
  • I området finns vakter som bevakar sprängningsarbetet. Du måste följa deras instruktioner om du vistas i området.