Spårvägsjustering, linje 3

Publicerad 27 augusti 2017 18:00

På grund av sättningar i spåret så kommer spårvagnsspåret mot Vägträffen att justeras i cirka 80 meter på sträcka mellan hållplatserna Strömbacken och Vägträffen på Linköpingsvägen.

Arbetet kommer ske dagtid måndag den 28 augusti till tisdag 29 augusti under trafikens gång och med bevakare. Man kommer korta ner avsmalningsfilen för bilar på Linköpingsvägen mot Vägträffen för att kunna ha arbetsmaskiner där. Arbetet kommer inte påverka landsorts- och expressbussar som passerar aktuell sträcka. Arbetet kommer inte heller påverka övrigt trafik i området.