Spårvägsarbete nattetid

Publicerad 07 mars 2018 14:10

Idag onsdag den 7 mars och imorgon torsdag 8 mars kommer arbete ske med växlarna på spårvägen vid Söder tull.

Arbetet kommer att ske mellan klockan 22.00 och klockan 05.00. Mellan 22.00 och tills sista vagnen kommit in till vagnhallen börjas arbetet. Arbetet kommer inte att vara ett hinder för ordinarie spårvagnstrafik.

Under arbetets gång kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.