Spårarbete nattetid

Publicerad 15 mars 2018 12:56

Inatt den 15 mars till fredag den 16 mars kommer arbete göras på spårvägen vid Östra promenaden i höjd med Vikbolandsgatan. Arbetet pågår mellan klockan 22.00 och 05.00. Mellan klockan 22.00 och tills sista spårvagnen har kommit in till vagnhallen börjas arbetet under bevakning. Arbetet kommer inte störa ordinarie trafik.

Under tiden som arbetet pågår kan det komma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.