Sommargåva till kommunens medarbetare stöttar de lokala företagen

Norrköpings kommun vill med en sommargåva tacka och uppmärksamma alla medarbetare för deras helhjärtade insatser under pandemin. Gåvan stödjer samtidigt de lokala företagen som har kämpat och fått anpassa sig under en utmanande tid.

Pandemin har under en lång tid påverkat kommunens verksamheter. Mycket har behövt förändras och medarbetarna har snabbt fått ställa om, ställa upp och arbeta för att minimera påverkan för kommuninvånarna. Samtidigt som stora och viktiga insatser gjorts i kommunen har många lokala företag kämpat för sin överlevnad. Affärer, restauranger, caféer, hotell, frisörer med flera har alla drabbats hårt när efterfrågan minskat.

– Med vår sommargåva vill vi tacka alla medarbetare för oerhört värdefulla och viktiga insatser under pandemin. Extra bra känns det att gåvan vi ger också stödjer det lokala näringslivet som har haft det enormt tufft och svårt under den här tiden. Vi är medvetna om att det behövs stöttning inom många olika områden, och det här är bara en av alla de insatser under pandemin vi som kommun initierar, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om att ge alla medarbetare en sommargåva för sina insatser i samband med pandemin. Sommargåvan består av ett digitalt presentkort till ett värde av 1 000 kronor och ges till cirka 15 000 medarbetare, inklusive timvikarier. Uppskattat värde för gåvan är 15 miljoner kronor.

– Det har varit ett utmanande år för många verksamheter. Därför känns det bra att kunna tacka medarbetarna och på det här sättet önska en fin sommar. Jag är både stolt och tacksam att få vara en del av den här organisationen och för det arbete som utförs dygnet runt i kommunens olika verksamheter. Det är genom skickliga och engagerade medarbetare som krisens utmaningar har kunnat hanteras, säger Anna Thörn, kommundirektör och VD Rådhus AB.

Efter en offentlig upphandling stod det klart att det företag som kommer leverera presentkorten blir Cardskipper - samma bolag som levererade tackgåvan till medarbetarna för ett år sedan. Presentkorten kommer att skickas ut digitalt till alla medarbetare som har haft någon form av anställning i Norrköpings kommun under perioden 1 januari till och med 30 april 2021.

– För oss är det viktigt att inkludera alla som varit anställda i den kommunala förvaltningen samt de kommunala bolagen, också timanställda, under perioden 1 januari till sista april. Det är en viss administrativ utmaning att göra på det här sättet men det är det värt och det bidrar till att näringslivet får ännu mer stöttning under en svår period då många rekommendationer ligger kvar, säger Anna Thörn.

Presentkorten kommer att kunna lösas in hos företag i Norrköping som uppfyller ställda kriterier och som efter erbjudande anslutit sig till det digitala systemet för användning av presentkorten.

Systembolaget samt företag som säljer fordonsbränsle, tobak, spel eller livsmedel omfattas inte av beslutet. Det kan även finnas företag som inte uppfyller kriterierna eller som själva valt att inte ansluta sig till tjänsten.

– Under pandemin har vi, likt andra kommuner, behövt ändra rutiner och arbetssätt i våra verksamheter. Vi har ett ansvar som kommun att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, som till exempel skola och vård- och omsorg, även under en pandemi, och har hela tiden noga följt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Det här har krävt ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt hos kommunens medarbetare, vilket är beundransvärt, säger personaldirektör Eric Larsson.

Gåvan kommer att kunna börja användas i mitten av juli och fram till sista oktober 2021 hos de företag som valt att ansluta sig.