Sofie Lindén föreslås bli ny utbildningsdirektör

Publicerad 05 april 2017 07:15

Sofie Lindén har sedan början av januari 2017 arbetat som tillförordnad utbildningsdirektör för Norrköpings kommun. En rekryteringsprocess av utbildningsdirektör har genomförts och Sofie Lindén har varit en av de sökande. Kommundirektör Martin Andreae kommer att föreslå kommunstyrelsen att Sofie Lindén blir ny utbildningsdirektör.

Jag är glada över att Sofie Lindén fortsätter i rollen som utbildningsdirektör. Sofies gedigna bakgrund och kompetens fyller en viktig funktion för att förmå organisationen att i än högre utsträckning fokusera på det systematiska kvalitétsarbetet - och därmed mot kunskapsmålen. Fler elever än idag måste klara sin skolgång med godkänt resultat. Detta är Sofies i särklass viktigaste uppdrag, säger Martin Andreae kommundirektör.

Sofie Lindén har sedan tidigare arbetat som chef för forskning och utveckling inom utbildningskontoret. Hennes ansvar har varit att stärka arbetet med kvalitetsutveckling och säkerställa rutiner för systematiskt kvalitetsarbete samt verkställa dessa. Innan dess arbetade Sofie som pedagogik- och utvecklingschef för Kunskapsskolan i Sverige AB.

– Jag är glad över förtroendet och det känns mycket inspirerande att få möjligheten att fortsätta leda och utveckla arbetet för att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att sätta fokus på kunskapsuppdraget för att höja skolresultaten och att stimulera barn och unga att tycka om att gå i skolan, säger Sofie Lindén.