Sofie Lindén blir ny tillförordnad utbildningsdirektör

Publicerad 12 januari 2017 18:49

Sofie Lindén har sedan februari 2016 arbetat som chef för forskning och utveckling inom utbildningskontoret med ansvar för att stärka utbildningskontorets arbete med kvalitetsutveckling och säkerställa rutiner för systematiskt kvalitetsarbete samt verkställa genomförandet av dessa.

– Det känns mycket inspirerande att få möjligheten att leda och utveckla arbetet inom utbildningskontoret för att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. Det finns många duktiga medarbetare i kommunen. Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att sätta fokus på kunskapsuppdraget för att höja skolresultaten och att stimulera barn- och unga att tycka om att gå i skolan, säger Sofie Lindén.

Tidigare arbetade Sofie som pedagogik- och utvecklingschef för Kunskapsskolan i Sverige AB med ansvar för Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning och för arbetet med betygmanagement inom systematiskt kvalitetsarbete mot både grundskola och gymnasiet.

– Jag är glad över att kunna presentera Sofie i den här rollen. Hon har en lång erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och att genomföra utvecklingsinsatser. Hennes bakgrund och kompetens kommer väl till pass för att åstadkomma det fokus på elevernas resultat som nu krävs, säger kommundirektör Martin Andreae.

Sofie kommer att börja sitt uppdrag omgående.