Små förändringar för Norrköping i Lärarförbundets skolranking

Publicerad 05 oktober 2017 14:39

Lärarförbundet presenterade idag sin årliga skolranking där bästa skolkommun utses. Norrköpings kommuns placering är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år (plats 173 år 2017, plats 175 år 2016). Rankingen visar både på punkter där Norrköpings kommun klättrar och backar.

Lärarförbundet genomför årligen en undersökning och ranking bland landets 290 kommuner där bästa skolkommun utses. Årets ranking visar att lärartätheten, elevernas godkända betyg och meritvärdet i årskurs 9 justerat efter förutsättningar har blivit bättre i Norrköpings kommun jämfört med förra årets ranking.

– Det är ett kvitto på att våra lärare och övrig personal i skolorna arbetar framgångsrikt med eleverna utifrån deras förutsättningar. Vi kommer dock inte slå oss till ro med förbättringarna som syns i den här rankingen. Det pågår ett ständigt arbete kring att fortsätta utveckla undervisningen, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.

För att öka resultatutvecklingen arbetar Norrköpings kommun bland annat med forskningsbaserad matematik tillsammans med Linköpings universitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ledarskap i klassrummet samt återkoppling som verktyg för att utveckla lärande.

Stärka likvärdigheten

Norrköpings kommun går framåt några placeringar vad gäller lön, friska lärare och andel som fullföljt gymnasiet inom 3 år.

– Vi har jobbat mycket med att stärka likvärdigheten mellan våra skolor och det ser vi har blivit bättre genom att fler elever har fått godkända betyg, säger Olle Johansson (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Däremot backar Norrköpings kommun på andel utbildade lärare, högskolebehörighet och avtalspart.

– Det känns olyckligt och inte helt tydligt för oss vad som orsakat nedgången kring samarbetet med kommunen som avtalspart, men här ser vi att vi får fortsätta den bra dialog vi har för att se vad enkäten bland lokalombuden visat. Vi har till exempel redan påbörjat ett samtal med Lärarförbundet kring hur vi gemensamt kan locka fler utbildade lärare till Norrköping, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.

Hela rankningen kan läsas på Lärarförbundets webbplats.