”Skyddsmask 90” används mot smittspridning

Publicerad 08 april 2020 15:24

Just nu pratas det mycket om brist på skyddsutrustning inom vård- och omsorg. Norrköpings kommun har just nu tillräckligt med skyddsutrustning inom sina verksamheter, men det jobbas intensivt på att få in mer. För att vara sparsam används också den så kallade ”skyddsmask 90”, som ser ganska läskig ut.

Person som har på sig skyddsutrustning samt skyddsmask 90

Vi vill inte att någon ska bli rädd för oss, vi är lika trevliga som vanligt! Huvudsaken är att vi kan göra det vi ska för våra brukare och patienter, samtidigt som vi förhindrar smittspridning.


Kommunen har fått låna 100 stycken M90 av räddningstjänsten. Maskerna skyddar mot smittspridning lika bra som den vanliga skyddsutrustningen, men kan upplevas mycket mer skrämmande för vissa. För att vara sparsam med skyddsutrustningen har en del enheter börjat använda maskerna ändå.

Både masken och filtret kan återanvändas av olika medarbetare om de rengörs.

För att förhindra smittspridning vid misstänkt eller bekräftat Covid-19 krävs utöver basala hygienrutiner också klädregler och personlig skyddsutrustning vid allt patientnära arbete på mindre än en meter. Tillgången på skyddsutrustning är den viktigaste frågan för vård- och omsorgskontorets krisledningsgrupp just nu.

Vård- och omsorgskontorets krisledningsgrupp har utsett en arbetsgrupp som arbetar med att säkerställa tillgången på skyddsutrustning. Tre personer arbetar just nu heltid med uppdraget. En viktig del i gruppens arbete är att ha hela tiden ha koll på vilken skyddsutrustning som finns i verksamheten.

För att avlasta verksamheten sköter arbetsgruppen också centrala inköp av viss skyddsutrustning. Det ingår i gruppens uppdrag att säkerställa att produkterna som köps in håller alla kvalitetskrav som gäller för Covid-19.