Skräpholkar ska minska nedskräpning i naturen

Under sommaren är många ute och njuter på kommunens badplatser och på vandringsleder i våra fina naturområden. För att underlätta för alla att hjälpa till att hålla rent i naturen har Norrköpings kommun köpt in så kallade skräpholkar från Håll Sverige Rent. Holkarna innehåller plastpåsar som besökarna kan lägga sitt skräp i, och kanske skräp de hittar, för att sedan slänga i närmaste soptunna. Ett pilotprojekt, som Håll Sverige Rent har genomfört, visar att nedskräpningen har minskat där holkarna sitter.

- Vi hoppas att holkarna underlättar så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla våra friluftsområden rena, för allas trevnad. Vårt mål är att alla besökare följer allemansrättens råd om att aldrig lämna skräp efter sig, bara fotspår, säger Fredrik Reimander, anläggningsstrateg på kultur- och fritidskontoret.

Skärpholkarna kommer inledningsvis att sättas upp på Badholmarna, Lilla Älgsjön, Ågelsjön, Gransjönäsbadet samt på Esterön.

Fredrik Reimander visar den nya skräpholken.

Fredrik Reimander visar hur den nya skräpholken ser ut, den ska underlätta för alla att hjälpa till att hålla rent i naturen.