Skolor får EU-medel för internationella utbyten

Publicerad 11 maj 2017 10:34

Nu är det klart att 10 skolor i Norrköpings kommun får ekonomiskt stöd för internationalisering. Internationella utbyten och praktik ger viktig kompetens i en allt mer globaliserad värld.

Internationalisering är ett mycket värdefullt inslag i skolornas kvalitetsarbete och ger elever och lärare helt nya möjlighet till ett utifrånperspektiv, något som är helt nödvändigt för att kunna ha en god förståelse av omvärlden och kunna möta framtida kompetenskrav. Det är därför fantastiskt glädjande med så många beviljade projekt, säger Katarina Sperling, internationell projektsamordnare.

De skolor som nu fått det positiva beskedet att de får extra pengar för yrkespraktik och kompetensutveckling inom ramen för Erasmus+ KA1 och Atlas Partnerskap är:

  • Hagagymnasiets globala profil, som får ytterligare medel för att utveckla det påbörjade samarbetet med en skola i Uganda och planeringsmedel för ett kommande utbyte med en skola i Indien.
  • Film- och Musikgymnasiet, som beviljats medel från Atlas Partnerskap för ett utbyte med en gymnasieskola på Nya Zeeland med estetisk profil.
  • Förskolorna Gitarren, Valthornet, Dragspelet, Tamburinen och Trombonen samt Tamburinens skola (f-6) i Klockaretorpet, som kommer att samarbeta kring kompetensutveckling av personal i Italien i pedagogisk dokumentation kopplat till övergångar mellan förskola och grundskola.
  • Ebersteinska gymnasiet, som ska ge elever och lärare på bygg- och VVS-programmen möjlighet till praktik och kompetensutveckling i Frankrike, Spanien och Tyskland under det kommande läsåret.
  • De Geergymnasiet, som ger elever på hotell- och turismprogrammet möjlighet till yrkespraktik i Italien.
  • Second Chance School på Hagagymnasiet, som ska ge elever praktikmöjligheter i England och Köpenhamn

– Tanken är att våra elever ska få prova det yrke de utbildar sig till här i Sverige i ett annat land. Det är häftigt att kunna ge våra elever den här upplevelsen. De får ett minne för livet, säger Ann-Sofie Björde, samordnare på Second Chance School på Hagagymnasiet som ska använda pengarna till att ge elever praktikmöjligheter i England och Köpenhamn.