Skolinspektionens granskning av Borgsmoskolan

Publicerad 06 oktober 2017 14:54

Skolinspektionen har granskat 14 grundskolor i landet där det finns fler än en elev i årskurs 7–9 som får studiehandledning på modersmålet. Borgsmoskolan i Norrköping är en av skolorna som har blivit granskade. Skolan behöver förbättra studiehandledningen på modersmålet och har nu lämnat in en plan med förbättringsåtgärder.

-Vi har tagit tag i åtgärderna för hur vi ska bli bättre, säger rektor Hans Sandberg. I korthet handlar de om följande:

  • Bättre kartläggning av varje elev för att identifiera elevens behov av studiehandledning
  • Kompetensutveckling av våra studiehandledare och kollegialt lärande
  • Samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare/ämneslag
  • Utveckling av pedagogisk planering så att studiehandledarna kan vara en aktiv del av lärandet

Skolinspektionens granskning genomfördes i oktober 2016 genom intervjuer och brev från eleverna på deras starkaste språk. Representanter för huvudmannen, skolans ledning, ämneslärare, studiehandledare och elever som får studiehandledning intervjuades.