Skogen och naturen
som närmaste granne
i Smedby

Publicerad 05 november 2019 15:17
Smedbys gamla idrottsplats ska förvandlas till ett modernt bostadskvarter som speglar områdets befintliga karaktär. Detaljplanen är uppe för antagande i samhällsplaneringsnämnden i november.

Smedby har vuxit fram som ett villaområde från första halvan av 1900-talet. Nybyggnationer och ombyggnationer har skett genom åren och området har även utökats med radhus. För dagens och morgondagens Norrköpingsbor kompletteras området nu med cirka 35 bostäder i radhus, parhus och villor, och 150 bostäder i flerfamiljshus.

Livets alla skeden
De nya bostäderna ska bygga vidare på områdets karaktär. Blandad bebyggelse och lummiga trädgårdar som vetter mot varandra, samtidigt som flerfamiljshusen gör det möjligt att bo kvar i området genom livets alla skeden.

Utbyggd service  
Översiktsplanen för staden pekar ut Smedbys gamla idrottsplats som ett viktigt område för ett växande Norrköping. I området finns redan kollektivtrafik, gång- och cykelbanor som ska utvecklas ännu mer, och samhällelig service.

Förslaget att bygga på idrottsplatsen är omdiskuterat. Boende i området är oroliga för sättningar i sina hus. Området är byggt på en gammal sjöbotten vilket gör att vibrationer kan uppstå vid exempelvis tung trafik. Norrköpings kommun är medveten om förutsättningarna.

Läs mer om Smedbys utveckling här

Träpanelen följer naturens färger och trädens linjer. Husen smälter in i skogen bakom. FOTO: Tengbom/Grundingen Fastigheter