Skärpta restriktioner: Max åtta personer får samlas

Regeringen meddelade vid en pressträff 16 november att den tillsammans med Folkhälsomyndigheten föreslår att max åtta personer får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november. Åtgärden görs för att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Förslaget innebär att polisen kan upplösa eller ställa in en offentlig tillställning eller allmän sammankomst med fler än åtta deltagare och den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i max sex månader.

Sedan tidigare gäller en begränsning för 50 personer vid offentliga sammankomster. Det sänkts nu alltså till åtta personer och samtidigt tas också undantaget för sammankomster och tillställningar på serveringsställen bort.

Den nya begränsningen föreslås träda i kraft den 24 november. Utgångspunkten är att den inte ska gälla längre än fyra veckor. Men om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Mer information om vad de nya råden betyder för Norrköpings kommuns verksamheter kommer inom kort.

Tidigare har regeringen också beslutat om att förbjuda alkoholförsäljning efter klockan 22 på kvällen. Den förordningen ska träda i kraft den 20 november 2020 och sedan gälla till utgången av februari 2021.

Med allmän sammankomst avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning.
 • Danstillställningar.
 • Tivolinöjen och festtåg.
 • Marknader och mässor.
 • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
 • Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.
 • (Källa: Krisinformation.se)