Skärpta allmänna råd förlängs i Östergötland

De skärpta lokala råd som Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland fattade beslut om 29 oktober förlängs till den 13 december.

Beslutet att förlänga de skärpta råden har Folkhälsomyndigheten tagit i samråd med länets smittskyddsläkare. Bakgrunden är den rådande situationen med en ökad smittspridning i Östergötland och ett ökat tryck på sjukvården.

– Det var väntat och nödvändigt eftersom situationen är som den är. Tyvärr fortsätter pandemin och än syns ingen riktig avmattning. Det här är jobbiga tider för oss alla, både för dem som inte kan träffa sina vänner eller gå på konsert och restaurang och för dem som får se sitt företag stå utan kunder eller får se sina spelningar bli inställda. Men fortsätter smittspridningen kommer det leda till mycket mänskligt lidande och en mycket stor påfrestning på vården, säger kommundirektör Martin Andreae.

– Därför är det viktigt att vi alla orkar hålla i och hålla ut. Varje enskild individs beslut betyder mycket i arbetet med att minska smittspridningen.

Här kan du läsa mer om vad de skärpta lokala råden innebär.

Här kan du läsa mer om åtgärder inom Norrköpings kommun med anledning av de skärpta råden.

Regeringen har också föreslagit att huvudregeln ska vara att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Regeringens förslag om åtta personer är tänkt att börja gälla 24 november.

Här kan du läsa information från Länsstyrelsen om kommande begränsning till åtta personer.