Så tycker Norrköpingsborna om spårvagnarnas framtid

Publicerad 20 oktober 2017 10:00

Spårvagnslinjer till fler stadsdelar, tätare turer, lägre kostnader och snabbare restid. Det är några av önskemålen som kom fram när Norrköpings kommun genomförde en enkätundersökning om framtidens spårväg.

– Det är roligt att Norrköpingsborna ser nyttan med att ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Spårvagnarna är ett av Norrköpings starkaste kännetecken och det är kul att Norrköpingsborna uppskattar dem, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd.

Norrköpings kommun vill satsa på en kollektivtrafik som skapar bättre möjligheter och förutsättningar för stadens invånare och besökare. Under perioden 17 augusti till 10 september genomfördes en enkät för att samla in Norrköpingsbornas synpunkter på spårvagnsnätet.

782 personer deltog i medborgardialogen som gjordes under Augustifesten samt via Norrköpings kommuns webbplats och facebooksida.

89 procent av de tillfrågade tycker att spårvagnsnätet borde byggas ut. 67 procent av de tillfrågade saknar en spårvagnslinje till Ingelsta. Andra platser som det efterfrågas spårvagnslinjer till är bland annat Vrinnevi, Vilbergen, Lindö, Himmelstalund, Smedby och Ektorp. Många skulle åka mer spårvagn om det var billigare och om det gick tätare turer.

– Enkätundersökningen visar på ett stort engagemang och att Norrköpingsborna gillar sina spårvagnar. Många lämnade in genomtänkta fritextsvar om hur vi borde arbeta vidare med spårvagnarna. Vi tar med oss enkätundersökningens svar i vårt fortsatta arbete med framtidens kollektivtrafik, säger Martin Schmidt, trafikplanerare.