Samverkansmöte med bostadsbolag om trångboddhet

Publicerad 13 mars 2018 12:56

Norrköpings kommun genomför under våren en utredning som beskriver boendeförhållanden på bostadsmarknaden i Norrköping. På tisdagen genomförde kommunen ett samverkansmöte tillsammans med bostadsbolag i Norrköping för att diskutera trångboddhet och förslag på åtgärder.

Bakgrunden till utredningen är att belysa problem som trångboddhet kan leda till, såsom undermåliga boendemiljöer, bostadsbrist, oriktiga hyresförhållanden och situationer där människor kan fara illa. Trångboddhet påverkar såväl den enskilde som samhället i stort på flera sätt. Det påverkar barns levnadssituation, hur bostadsmarknaden fungerar, integrationen såväl som arbetsmarknaden och kan också leda till eventuellt bidragsfusk.

Målet med utredningen är att beskriva hur läget ser ut i Norrköping och presentera åtgärdsförslag som motverkar trångboddhet. Förslaget ska presenteras senast 12 juni för kommunstyrelsen.

  • – Vi kan konstatera att bilden är mycket komplex. Vi tog därför initiativ till att samla bostadsbolagen i Norrköping för att diskutera problematiken och förslag på åtgärder. Det görs redan nu många insatser för att motverka trångboddhet och att samverka och samarbeta är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med åtgärdsarbetet, säger Martin Andreae, kommundirektör Norrköpings kommun.


Under mötet med kommunen som hölls den 13 mars fick bostadsbolagen möjlighet att diskutera, ta del av varandras arbetssätt och erfarenheter för att minska oriktiga hyresförhållanden.

  • – Målsättningen är att ge alla hyresgäster möjlighet till riktiga hyresförhållanden. Vi bostadsbolag lägger ner mycket tid och resurser på att utreda, undersöka och förebygga oriktiga hyresförhållanden. En framgångsfaktor är att ligga steget före dem som nyttjar systemet fel, men det är mycket resurskrävande för oss bostadssbolag, säger Roger Glemhorn, förvaltningschef Hyresbostäder Norrköping.