Samråd om Ostlänkens dragning Klinga-Bäckeby

Publicerad 21 februari 2020 11:25

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att löpa genom hela Norrköpings kommun. Trafikverket, som ansvarar för planeringen, har nu samråd om järnvägssträckan Klinga-Bäckeby.

Samrådet börjar idag fredag den 21 februari och är en del av arbetet med att planera för den nya järnvägen. Inom samrådet kan du lämna dina synpunkter om järnvägssträckan och hur dragningen kommer att gå. Fram till den 2 april har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den 4 och 5 mars mellan klockan 17.00-20.00 finns Trafikverket i Grebyskolans matsal, Skärpingevägen 2, Kimstad. Då finns det möjlighet att ställa frågor på plats.

Läs mer på Trafikverkets webb.