Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid -19 vecka 52

Publicerad 23 december 2020 14:29

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här kommer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 52.

Lördagen 19 dec beslutar Norrköpings kommun att hålla alla idrottshallar stängda. 
Idrottshallarna hålls nedstängda på inrådan av regeringen för att minska smittspridningen av covid-19. Bibliotek, museum och simhallar är stängda sedan tidigare. Samtliga idrottshallar är stängda till och med den 24 januari 2021.
Läs mer om stängningen av idrottshallarna här.


Skärpta regler vid restaurangbesök
Den 24 december skärptes reglerna för restaurangverksamhet. Ingen alkohol får serveras efter klockan 20:00 och max 4 personer får sitta vid samma bord.
Här kan du läsa mer om vad som gäller vid restaurangbesök.

Vaccination mot Covid-19 startar
Den 27 december planeras Sveriges vaccinering mot covid-19 att dra igång. Vaccination inom Norrköpings kommun kommer att börja med kommunens särskilda boenden och bland de personer som har hemtjänst enligt den turordning som är satt av Region Östergötland.
Här kan du läsa om vaccinationerna.

Rekommendationer för jul, nyår och andra högtider
Helger och högtider är en tid då många av oss är vana vid att stråla samman för att fira, umgås och dela måltider. I år, med en pågående pandemi, måste vi hjälpas åt att minimera risken för smittspridning. 
Här kan du läsa nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Skolans verksamhet:

Tillfällig stängning av Öppna förskolan
I enlighet med de skärpta rekommendationerna för att minska smittspridningen rekommenderas kommuner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig. Därför har utbildningsnämnden beslutat att tillfälligt stänga verksamhet inom öppna förskolan. Beslutet gäller från och med den 22 december till och med fredagen den 22 januari. Beslutet kan komma att förändras vid behov.
Här kan du läsa om den tillfälliga stängningen av Öppna förskolan

Villastadsskolan stänger tillfälligt
Utbildningsnämnden beslutade 21 december att tillfälligt stänga Villastadsskolan på grund av hög frånvaro bland personalen. När vårterminen startar igen den 11 januari räknar skolan med att kunna hälsa alla elever välkomna tillbaka till skolan igen.
Här kan du läsa om den tillfälliga stängningen av Villastadsskolan.

Kulturskolan håller stängt till den 24 januari
I enlighet med de skärpta rekommendationerna för att minska smittspridningen rekommenderas kommuner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig. Därför håller Kulturskolan stängt fram till den 24 januari.
Här kan du läsa mer om stängningen av Kulturskolan.