Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 22

Publicerad 29 maj 2020 15:01

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av covid-19. Här kommer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 22.

Folkhälsomyndighetens rekommendation till friska personer över 70 år kvarstår. De ska fortsatt i största möjliga mån minimera sina nära fysiska kontakter med andra människor. Men de ”yngre äldre” kan träffa barn och barnbarn utomhus.

Folkhälsomyndigheten meddelande också att yrkesmässig idrottsverksamhet får startas upp igen från den 14 juni. Det gäller alla idrotter. Idrotten ska hållas utomhus och begränsningar för max 50 personer.

Från och med 15 juni kommer gymnasieskolor, högskolor och universitet återgå till normal undervisning. Verksamhetschefer och rektorer får i uppdrag att bedöma hur undervisningen kan ske utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tackgåvan till medarbetare - dubbel nytta och glädje

Som tidigare meddelats har Norrköpings kommun - för att tacka medarbetare för helhjärtade insatser i samband med coronapandemin och samtidigt stötta de lokala företagen i en extra svår tid - beslutat att ge alla medarbetare en tackgåva. Tackgåvan har formen av ett presentkort till ett värde av 500 kr som kan lösas in hos lokala företag i Norrköping. Gåvan gör på så vis dubbel nytta - en möjlighet att tacka medarbetare samtidigt som ett norrköpingsföretag får en kund som kan hjälpa verksamheten att leva vidare.

Läs mer om hur det kommer fungera med presentkorten här.

Det är okej med kollon och läger i sommar

Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 maj att lägerverksamhet och sommarkollo för barn och ungdomar ska kunna hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att fortsätta sina aktiviteter, men att man följer de rekommendationer som ges.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.