Så här fungerar snöröjningen i Norrköpings kommun

Publicerad 10 februari 2021 12:59

I och med årstid och vinterväglag är det många som söker information om snöröjning och halkbekämpning. Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjning och halkbekämpning.

Vinterväg­hållningen sköts av ett flertal entreprenörer som kommunen anlitar. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade. Snöröjningen börjar alltid med det prioriterade väg- och cykelnätet samt på gångbanor vid snöfall mer än tre centimeter. Arbetet ska vara klart mellan fyra till sex timmar efter att det har slutat snöa, beroende på område. När detta är klart plogas övriga vägnätet där bostadsgator ingår. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata. Om snön fortsätter falla under lång tid kan det hända att snöröjarna behöver börja om med de prioriterade vägarna. Då tar det lite längre tid innan man kommer till din gata. Vid halka på körbana eller gång- och cykelbana ska dessa halkbekämpas. Det görs med hjälp av sandning, saltning och stenkross. Alla kommunens gång- och cykelbanor plogas och sandas.

Varje fastighetsägare ansvarar för att halkbekämpa och snöröja utanför sin fastighet. I fastighetsägarens ansvar ingår att ingen får komma till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar. På grund av mycket snö sista tiden är det viktigt att tänka på att följa de hänvisningsskyltar och avspärrningar som placerats ut vid fastigheterna för att undvika eventuellt snöras.

Via länken får du veta mer om vad som gäller i kommunen, samt hittar svar på vanliga frågor.
Vinterväghållning

Om du tycker att en gata inte har blivit tillräckligt plogad eller skottad kan du skicka in en felanmälan.
Felanmälan


Kartbild med markeringar som visar prioriterade gång- och cykelvägar

Bilden visar de prioriterade gång- och cykelvägarna som plogas först. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild med markeringar som visar de gator som plogas först

Bilden visar de prioriterade vägarna som plogas först. Klicka på bilden för att se den i större storlek.