Rivning av brofundament i Åby

Publicerad 06 september 2019 10:51

Det sista brofundamentet av Krusenhovsbron i Åby kommer att rivas vecka 37. Fundamentet rivs för att göra plats för en ny vändplan för fordon.

Arbetet sker nattetid mellan tisdag den 10 september och fredag den 13 september, klockan 00.00-06.00 utan att ha någon påverkan på järnvägstrafiken. Trafikanter kommer inte att märka av arbetet. Det kan dundra i området då det är flera stora maskiner på platsen.

Det är förbjudet att vara i arbetsområdet. Arbetsområdet är väl synligt avspärrat.

Läs mer på Trafikverkets webb.