Risk för algblomning

Publicerad 23 juni 2020 14:15

Nu när värmen är här ökar risken för algblomning.

Tecken på algblomning:

  • vattnet inte är lika klart som det brukar vara
  • ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna
  • vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr

Om du misstänker algblomning:
  • Undvik att bada eller onödig kontakt med vatten
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5-1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Låt inte barn eller djur vistas vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
Mer information