Regeringen inför nationella restriktioner

Publicerad

Idag 8 december höll Folkhälsomyndigheten en digital pressträff om restriktioner samt allmänna råd inför storhelgerna. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som meddelades under pressträffen.

Nationella restriktioner

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De lokala restriktionerna ersätts av nationella, vilket betyder att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Finns behov om ytterligare skärpning kan dock ett sådant beslut fattas lokalt.

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna

Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas under storhelgerna. Regeringen understryker att alla ska avstå ifrån större sociala sammanhang och sätter taket vid 8 personer. Håll avstånd, träffas utomhus eller digitalt och begränsa dina nya kontakter. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Res säkert

Folkhälsomyndigheten avråder inte från resor men uppmanar till att planera så att din resa kan genomföras på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. I första hand bör du undvika kollektivtrafik och välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik fram för allt avgångar med trängsel och onödiga resor med kollektivtrafik.

Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas.

Försök jobba hemifrån om det går

Regeringen vill att ännu fler ska arbeta från hemmet. Den som har möjlighet bör arbeta hemifrån för att begränsa smittspridningen. Prata med din närmsta chef om du behöver hjälp med att anpassa din arbetsmiljö i hemmet.

Här kan du se Folkhälsomyndighetens pressträff

Här kan du se dagens pressträff med regeringen

Här kan du se dagens pressträff med Region Östergötland