Regeringen har utsett Lars Stjernkvist till särskild utredare

Publicerad 12 mars 2018 17:06

Idag, den 12 mars 2018, meddelade regeringen på en presskonferens att de ska utreda styrningen av gymnasieskolan och att Lars Stjernkvist (S), som är kommunalråd i Norrköping, har utsetts till särskild utredare.

Syftet med utredningen är att öka likvärdigheten, höja resursutnyttjandet och skapa ett bredare utbildningsutbud i hela landet, så att arbetsmarknadens kompetensbehov kan bemötas bättre än i dag. Det finns ett stort behov av gymnasial yrkeskompetens och det är viktigt att utbildningsutbudet matchas med arbetsmarknadens behov.

Som särskild utredare har Lars Stjernkvist (S) som uppgift att:

  • föreslå en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt
  • se över hur finansieringen av den utbildningen kan se ut
  • överväga om det i den regionala planeringen ska ingå beslut om var i en region en utbildning ska finnas

Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020.