Regeringen föreslår restriktioner för långväga kollektivtrafik

Publicerad 09 februari 2021 15:13

Under tisdag 9 februari höll regeringen en digital pressträff gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik, så kallad fjärrtrafik. Regeringen föreslår att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med resor som överstiger femton mil, ska anpassa verksamheten för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på bussar och tåg ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

I fjärrtrafiken vistas personer under en längre tid i varandras närhet i begränsade utrymmen. Det finns en risk att trängsel uppstår, och därmed ökar även risken för smittspridning.

Aktörerna inom branschen ska så långt som möjligt bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel undviks, och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Regeringen bedömer att det finns skäl att införa denna typ av åtgärder inför sport- och påsklovet, då många personer kan förväntas färdas med långväga kollektivtrafik.

Regeringens förslag skickas nu på remiss och bestämmelsen föreslås inte gälla retroaktivt. Den som har bokat en plats före restriktionen träder i kraft ska få åka som planerat trots att beläggningen är högre.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 14 februari 2021 och gälla till utgången av maj 2021. Regeringen genomför den här åtgärden med stöd av pandemilagen och har under arbetet inhämtat synpunkter från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du se regeringens digitala pressträff