Rådhusets klockor ringer för att hylla alla kommuninvånare

Toppen på Rådhuset i Norrköping, där klockspelet sitter
Publicerad 13 maj 2020 18:25

Den här veckan infaller den nationella krisberedskapsveckan – en vecka som syftar till att höja människors beredskap för olika kriser i samhället. Just nu är vi dock mitt i en pågående kris, och många jobbar hårt för att på olika sätt stötta varandra. Fokus på krisberedskapsveckan ligger därför i år på att lyfta alla goda insatser som görs. Som ett led i det låter Norrköpings kommun klockspelet ringa för att hylla alla kommunens invånare.

– Utöver de fantastiska insatser som just nu görs av medarbetare inom kommunens egna verksamheter, ser vi även dagligen exempel på hur invånare, organisationer och företag inom kommunen på olika sätt arbetar för att stötta varandra. Det rör sig om allt ifrån leveranser av måltider, hjälp med att handla åt personer i riskgrupp och aktiviteter för att stötta unga, till de viktiga insatser som görs för att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Därför vill vi låta klockorna ringa för att hylla alla inom kommunen – det är tack vare alla enskilda insatser som görs som vi tar oss igenom krisen, säger kommunikationsdirektör Louise Flygt, som även ingår i kommunens strategiska krisledning.

Låten som spelas är För kärlekens skull av Ted Gärdestad, och det är ansvarig för kommunens klockspel – Ulf Tellin – som stått för genomförandet av musiken. Fler förslag till låtar fanns, som Heal the world och Simply the best, men alla är inte möjliga att spela på klockspelet. Varje dag under resten av veckan kommer kommunen även att lyfta en positiv insats som görs eller gjorts i samband med covid-19 på sociala medier.


Länk till ett Facebookinlägg med klockspelet

Mer information om krisberedskapsveckan