Provsvar visar lägre värden av legionella

Publicerad 28 april 2017 17:31

Vid en tidigare kontroll visades förhöjda värden av legionellabakterier på tre särskilda boenden.
Under utredningstiden har de boende inte kunnat använda duscharna utan tvättats med tvättlapp. Rören har hetvattenspolats och rengjorts. Nya prover visar lägre värden av legionellabakterier.

Smittskyddsenheten i Linköping, som är rådgivande organ till arbetet inom miljö- och hälsoskydd, har bedömt att duscharna nu kan användas igen. Ytterligare provsvar inväntas.