Projektet Norrköping vid Strömmen avbryts

Publicerad 12 maj 2017 07:00

Tekniska kontoret avbryter upphandlingen för projektet Norrköping vid Strömmen. Detta görs på grund av att anbuden var för höga jämfört med planerad budget.

I projektet ingår ny lekmiljö och park vid Kalvhagen, nya bryggor och kajpaviljonger utmed Södra Kajen.

Beslut om vad som kommer att hända med projektet kommer att beslutas i juni av tekniska nämnden och därefter kan vi lämna mer information.