Problem med myggor på Vikbolandet ska utredas

Publicerad 12 januari 2018 15:33
Högflöde vid Jonsbergs kvarn

Högflöde i Jonsbergsån vid Jonsbergs kvarn.

På östra Vikbolandet runt Kättinge har det vissa år varit problem med mygg. De senaste två åren har kommunen samlat in mygg för att se vilka arter som finns och för att uppskatta hur stort problemet är. 2017 påbörjades även en utredning av områden på Vikbolandet där myggorna kan föröka sig. Det gjordes då en modell för att kunna hitta tillfälliga vattenansamlingar som bildas när det regnar kraftigt.

Nu ska modellresultaten utvärderas i två steg.

I första steget undersöks ifall modellen stämmer överens med verkligheten, att det faktiskt blir vattenansamlingar där modellen säger att det är det. Det görs också en bedömning om vattenansamlingen är en bra plats att övervaka för produktion av mygg.

Det andra steget blir under 2018 när myggen beräknas komma. Undersökningen görs efter att kraftigare regn kommit. Då åker tekniska kontoret ut och håvar in mygglarver för att kunna bedöma produktionen.