Pressträff med anledning av det nya coronaviruset

Onsdagen den 18 mars hölls en pressträff där kommundirektör Martin Andreae och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) gav en lägesbild över kommunens arbete, kopplat till sjukdomen covid-19.

Under presskonferensen informades det bland annat om:

  • Kommunen har gått upp i stabsläge och aktiverat den strategiska krisledningen.
  • Lägesbild inom vård-och omsorgskontoret. För att minska risken för smittspridning råder det besöksförbud på äldreboenden.
  • Lägesbild inom utbildningskontoret. På rekommendation av regeringen har det beslutats att gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet ska införa distansundervisning.

Hör mer i klippet nedan.