Preliminärt bokslut 115 miljoner kronor bättre än budgeterat

Publicerad 19 februari 2018 13:18

Årets preliminära resultat för Norrköpings kommun är 115 miljoner kronor mer än budgeterat överskott. Det förklaras bland annat med ett bättre redovisat resultat från nämnderna samt att skatteintäkter och kommunal utjämning blir mer än budgeterat.

Budgeterat resultat för år 2017 var 158,7 miljoner kronor. Överskottet ska användas för att uppnå kommunens finansiella mål, bland annat finansiering av investeringar med 120 miljoner kronor. Årets preliminära justerade resultat mot balanskravet för kommunen uppgår till 273,7 miljoner kronor. Det innebär att resultatet efter budgeterade finansiella mål uppgår till 115 miljoner kronor.

Resultatet förklaras bland annat av att nämnderna redovisar ett resultat som är drygt 20 miljoner kronor bättre än budget och att skatteintäkter och kommunal utjämning innebär cirka 70 miljoner mer än budgeterat.

Årets justerade resultat mot balanskravet 273,7 mnkr

Planerad användning av överskott, finansiella mål

Markering pensioner -30,0 mnkr

Markering (återbetalning) social investeringsfond -8,7 mnkr

Finansiering av investeringar -120,0 mnkr

Summa planerad användning, finansiella mål -158,7 mnkr

Återstående medel efter finansiella mål 115,0 mnkr

  • – Bokslutet visar att vi fortsatt har en stabil ekonomi och ordning och reda. Det känns bra, men jag är också väl medveten om att det finns orosmoln framöver. Utvecklingen i omvärlden och ökade kostnader för investeringar, med mera, gör att vi måste hålla rejäl koll på ekonomin, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande.