Positiv trend för Norrköping i Svenskt Näringslivs enkätundersökning

Publicerad 09 juni 2017 08:28

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet. På flera punkter ser Norrköping små förbättringar, och detta gäller även det sammanfattande omdömet.

-Det är verkligen glädjande att det sammanfattande omdömet om kommunens näringslivsklimat förbättrats sedan undersökningen 2016. Men vi vill ha mer resultat och kommer arbeta stenhårt vidare, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Områden där Norrköpings kommun fått förbättrat omdöme är bland annat tjänstemännens attityder, kommunpolitikernas attityder, företagens egna initiativ samt vägnät, tåg och flyg.

-Jag vill understryka att de förbättringar vi ser är resultatet av det gemensamma arbete som utförs inom kommunen med de här frågorna – både av politiker och anställda. Många anställda på de olika kontoren lägger ned ett oerhört hårt jobb på det här, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd.

Resultatet i undersökningen kommer att användas som diskussionsunderlag för att se vad kommunens verksamheter kan göra för att bättre passa företagarnas önskemål. Områden som företagarna själva enligt undersökningen vill ska prioriteras i Norrköping är bland annat lägre skatter och avgifter, snabbare handläggningstider i vissa ärenden samt bättre förståelse för företagsverksamheten. Tillgången till kompetens blir också en allt viktigare fråga.

- Precis som för resten av Sverige handlar en av Norrköpings utmaningar om tillgång på relevant kompetens. Norrköpings kommun har redan tagit tag i den frågan, vilket är glädjande, säger Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga rankning av det lokala näringslivsklimatet som i år presenteras den 26 september. Av de tillfrågade företagen i Norrköping var det nästan hälften, 164 stycken, som svarade på enkäten.