Planerat projekt med digitala armband på förskola ska ge extra trygghet

Publicerad 05 augusti 2019 16:53

I ett innovationsprojekt planerar Norrköpings kommun att genomföra ett försök med digitala armband på en förskola. Armbanden ska ge extra trygghet och kommer att vara avidentifierade och inte gå att koppla till ett specifikt barn.

I det planerade projektet är det tänkt att armbanden ska testas på ett tiotal barn på en förskola i Norrköpings kommun. Armbanden är enbart tänkta att fungera som ett stöd till personalen för att till exempel snabbt kunna upptäcka om ett barn lämnar förskolans område. 

Projektet kommer inte att påverka personaltätheten på förskolan och innebär heller inte att den uppsyn som personalen har över barnen ska eller kommer att minska.

Armbanden kommer i innovationsprojektet inte att innehålla någon GPS och kommer bara att fungera inom förskolans område. Eftersom armbanden är avidentifierade så kommer personalen bara att se barnen som prickar och inte med namn eller som ett nummer. Personalen kan därför bara se att ett barn lämnat förskolans område, inte vilket barn.

Varje morgon när vårdnadshavaren lämnar sitt barn plockar de upp ett armband ur en korg, väljer en färg för dagen, och lämnar sedan över som vanligt till personalen. Därigenom säkerställs det att barnen får ett nytt armband varje morgon.

Kostnaden för den tekniska lösningen är 35 000 kronor för armband, support och utbildning till personal och föräldrar. När projektet är avslutat kommer det att tillsammans med personal och föräldrar att utvärderas och följas upp för att se vilken nytta det har gjort för verksamheten.