Det finns flera pendlarparkeringar runt om i Norrköping, där du kan parkera gratis för att sedan ta dig vidare med kollektivtrafik, cykel eller samåkning. Kommunen satsar nu på att utveckla ytterligare en pendlarparkering i närheten av Biltema på Ingelsta. Vi ser även över möjligheten att skapa nya pendlarparkeringar på andra platser runt om i kommunen. Exempel på platser för utredning är infarten från Arkösundsvägen i närheten av flygplatsen samt vid infarten från Gamla Övägen vid Vrinnevi.

Läs mer om pendlarparkeringar här.