I centrala Norrköping finns idag 9 parkeringshus. Kommunen har nyligen öppnat två nya parkeringshus, ett under Nya Torget och ett i kvarteret Vårdtornet med infart från Garvaregatan.

Kartan visar var parkeringshusen i centrala Norrköping finns.

 

Läs mer om kommunens parkeringshus här.