• Från och med sommaren 2018 införs parkeringsavgift på Södra hamnplan. Det finns ingen begränsning på hur länge du får parkera så länge parkeringsavgiften är betald.

  • Att parkera här kommer att kosta 300 kr/30 dygn, 100 kr/7 dygn eller 50 kr/dygn.

Biljetten kan även användas på parkeringarna:

  • Växelns pendlarparkering (Butängsgatan 44)
  • Skepparens pendlarparkering (Norra promenaden precis intill Packhusrondellen)
  • Inre hamnen (när den öppnar sommaren 2018)
Flygbild över Södra hamnplan