Fri natt- och helgparkering införs på sju skolor i centrala Norrköping och på Söder samt vid Rådhuset och Förvaltningshuset Rosen. Parkering är tillåten vardagar kl. 17.00-07.00 samt helgdagar 00-24. Undantag gäller för Källvindskolan och St Olofsskolan där parkering är tillåten från 19 på vardagar. Parkering blir tillåten från och med att skyltarna finns på plats, vilket beräknas vara klart under maj 2018.

  • Ebersteinska gymnasiet, ca 60-80 platser
  • Djäkneparkskolan, ca 30 platser
  • Kungsgårdsgymnasiet (tidigare Kulturskolan, mitt emot biblioteket), ca 25 platser
  • Klingsborgskolan, ca 40 platser (På grund av ombyggnation på skolan är det just nu 25 tillgängliga platser)
  • De Geergymnasiet, ca 45 platser
  • Förvaltningshuset Rosen, ca 80 platser
  • Rådhuset, ca 35 platser
  • St Olofsskolan, Komvux, 40 platser
  • Källvindsskolan, Komvux, ca 30-40 platser
Karta där fri natt och helgparkering gäller