Under året kommer cykelboxar att införas på fyra pendlarparkeringar där du säkert an förvara din cykel. De parkeringar som utrustas med cykelboxar är:

  • Brunnssalongen, Himmelstalund
  • Vid spårvägens vändslinga vid Trumpetaregatan
  • Vid Biltema på Ingelsta
  • Himmelstalund södra, grusparkringen vid rondellen innan Stadium arena

Läs mer om pendlarparkeringar här.

En person ställer in sin cykel i en cykelbox.

Så här kan en cykelbox se ut. Bild från Jönköpings kommun.