I innerstaden är det idag parkeringsförbud en gång i veckan på gatuparkeringar för att gatan ska städas, snöröjas eller lagas. Där parkering idag är förbjuden kl. 07.00-10.00 ändras förbudet till kl. 08.00-11.00. Nya förbudstiderna gäller från och med att nya skyltar sätts upp, vilket kommer ske under vecka 24 (11-15 juni 2018).

Inom det gråmarkrade området ändras tiderna för parkeringsförbud. Gator med röd markering är undatag där parkering är förbjuden från kl. 06.