Parkerar du i Norrköping?

Publicerad 22 mars 2017 17:59

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny riktlinje för allmän parkering i Norrköpings kommun. Vi vill därför ha din hjälp att svara på några frågor om hur du upplever kvalitén på allmänna bilparkeringar i centrala Norrköping.

För att få en helhetsbild av parkeringssituationen tar vi gärna emot synpunkter för alla parkeringar i staden, både kommunala och privata. På vilka platser tycker du att det är lätt eller svårt att hitta en ledig parkeringsplats?

Tack för alla svar!

Vi har nu stängt enkäten om parkering i Norrköping.

Vi har fått väldigt många bra kommentarer och synpunkter om parkering i Norrköping. Vi tar med oss det i det fortsatta arbetet med riktlinjen.