Packhusrondellen byggs om och blir säkrare

Publicerad 27 februari 2018 15:09

Trafiken kring Packhusrondellen ska bli säkrare för alla trafikanter. Under arbetets gång kommer ett körfält i alla riktningar vara öppet in och ut ur Packhusrondellen.

De andra körfälten stängs av för att arbetet med att göra det säkrare för gående, cyklister och bilister ska kunna börja. Rondellen byggs om eftersom det har skett flera trafikolyckor där. Arbetet börjar torsdag 1 mars och väntas vara klart i slutet av april.

Kom ihåg att köra försiktigt och respektera de som arbetar på plats.