Övergödning och översvämning – finns lösningen i Norrköping?

Publicerad 11 januari 2017 18:52

Sverige står inför stora utmaningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Vattenbrist, översvämningar och övergödning ställer stora krav på vår VA-teknik, enskilt som kommunalt. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som i år hålls i Norrköping fördjupar man sig i dessa frågor.

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för personer som arbetar nära frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. Temat för årets konferens är Hållbar VA-teknik för stad och land. Föredrag kommer att varvas med möjligheter till erfarenhetsutbyte; aktuella exempel på händelser inom flera kommuner kommer att presenteras.

Föredragen hålls av bland andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Landshövdingen och Länsstyrelsen i Östergötland. Besökarna får även ta del av en av Sveriges största utställningar med leverantörer av produkter och tjänster för framförallt enskilda avlopp och dagvatten.

Omkring 500 personer från hela Sverige förväntas delta på konferensen, som arrangeras den 16-18 mars av VA-guiden i samarbete med Norrköpings kommun och Nodra AB.